Aby przesłać swoją aplikację, wypełnij formularz.

Pierwsze imię *
Nazwisko *
E-mail *
Miejsce zamieszkania (Miasto) *
Wykształcenie *
Plik CV (Prosimy o umieszczenie CV
i listu motywacyjnego w jednym dokumencie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czeremchowa 6; 53-009 Wrocław. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000402636. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. *
Zapoznałem/łam się oraz akceptuję Politykę prywatności Dolnośląskiej Grupy Aptecznej S.A. *
  (*) pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
 

Created by: red.com.pl