Wdrożenie automatycznego systemu magazynowego leków Willach.

 

System obsługi magazynu leków Willach zainstalowany jest w trzech z naszych aptek o dużej ilości obsługiwanych pacjentów: w aptece LEKOSFERA DGA12 we Wrocławiu w Arkadach Wrocławskich, w aptece LEKOSFERA DGA11 we Wrocławiu w CH Ferio Gaj oraz w aptece LEKOSFERA DGA2 w Legnicy w Kauflandzie.

Wykorzystując ten system wprowadzenie leków do systemu magazynowego odbywa się na zapleczu, bez utrudniania pracy osób sprzedających. Stosowane są laserowe czytniki i zintegrowany automatyczny program czytający kody producentów, eliminujący możliwość popełnienia błędu przez przyjmującego towar.

Leki są automatycznie pakowane do zautoma-tyzowanych systemów magazynowych mogących pomieścić do 17.000 opakowań leków w 2.700 asortymentach. Spokojne przyjmowanie leków na zapleczu i laserowa kontrola procesów wyklucza popełnienie błędu przez przyjmującego.

 

Sprzedający przy pierwszym stole farmaceuta, po wpisaniu konkretnego leku do komputerowego systemu sprzedaży, otrzymuje w ciągu kilku sekund opakowanie leku do ręki. Lek jest automatycznie podawany za pomocą automatycznego systemu z szafy magazynowej. Skraca to znacznie czas obsługi klienta i pozwala farmaceucie na dłuższy kontakt z pacjentem. Farmaceuta nie musi szukać leku w szufladach, wychodzić na zaplecze w przypadku braku leku w systemie podręcznym.

 

Praca sprzedającego w aptece leki farmaceuty wymaga ciągłego ruchu – wyszukiwania leków i podawania ich pacjentowi. Przez całą zmianę jest to praktycznie praca wykonywana na stojąco lub w ruchu. Podobnie wykonywane jest przyjmowanie i rozkładanie leków do szuflad i na półki. Wprowadzony system magazynowy automatyzuje proces wyszukiwania i pobierania leków, jak również przyjmowania leków.

Created by: red.com.pl